صکوک مرابحه

صکوک مرابحه

اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده‌ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌اشند.

برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است. مهم‌ترین آنها عبارتند از:

   ۱- اوراق مرابحه تامین مالی

   ۲- اوراق مرابحه تامین نقدینگی

   ۳- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری

  ۴- اوراق مرابحه رهنی

همه‌ی انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي با سود معين مي‌باشد، بر اين اساس مي‌تواند اهداف و سليقه‌هاي بخش مهمي از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمايه‌گذاري بدون ريسک دارند را پوشش دهد.

سعادت آباد، بالاتر از ميدان كاج، خیابان شهید یعقوبی (هشتم)، پلاك ٢٧، طبقه سوم، واحد ٧
کدپستی:  1998617494
تلفن:  2771 داخلی 308 و 310
آدرس ایمیل:   info@saiaco.ir
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 17:00