مشاور عرضه تامین مالی

تامین مالی

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا به پشتوانه مجوزهای مشاور عرضه و پذیرش دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار و با بهره‌گیری از تیم کارشناسی مجرب خود در واحد مدیریت خدمات مالی آمادگی دارد در حوزه‌های تامین مالی و مشاوره عرضه را به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران ارائه نماید. 

تصمیم‌گیری‌ها به منظور تامین سرمایه مربوط به ساختار سرمایه و هم‌چنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن‌ها است. امروزه بازار پول و سرمایه دو محور اصلی تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌های تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. از آنجایی که دیگر بازار پول به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مالی شرکت‌های مختلف باشد و تأمین مالی از طریق منابع بازار پول، نقدینگی را افزایش داده و موجب ایجاد تورم می‌شود. بازارهای سرمایه در واقع می‌توانند در ایجاد سیاست‌های ضدتورمی نقش موثری ایفا نمایند. تأمین مالی در بازار سرمایه عمدتاً به سه شیوه می‌باشد:

1- مبتنی بر ابزار سهام
2- مبتنی بر ابزار بدهی
3- مبتنی بر ابزارهای ترکیبی

خدمات مشاوره تأمین مالی به دنبال ترسیم نقشه راه تأمین مالی مشتریان از طریق بازار اوراق بهادار و سایر روش‌هاست که تحت عنوان خدمات “مشاوره عرضه” هم از آن یاد می‌شود. مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا پس از بررسی طرح توسعه یا پروژه‌های جدید یا سرمایه در گردش مورد نیاز در بنگاه‌های اقتصادی، اقدام به تهیه بسته تأمین مالی متقاضی نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم و تهیه مستندات مورد نیاز نهادهای نظارتی شامل حسابرسان و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی مبادرت می‌ورزد.