Menu

سنجش ریسک

یکی از پیش نیازهای انجام سرمایه‌گذاری موفق، تعیین سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار می‌باشد. در علوم مالی رابطه مستقیمی بین سطح ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار وجود دارد. بدین معنی که هر چه سرمایه‌گذار ریسک بیشتری را تحمل کند، به تناسب انتظار بازدهی بیشتری را خواهد داشت. مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا با ارزیابی دقیق ویژگی‌های فردی هر سرمایه‌گذار، میزان سطح ریسک قابل پذیرش توسط وی را مشخص کرده و بر اساس آن پرتفوی سرمایه‌گذاری مناسب را پیشنهاد می‌دهد.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn