Menu

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه مدلی از تحلیل می‌باشد که بر مبنای ارزشیابی یا ارزشگذاری ذاتی دارایی است که بر اساس متغیرهای مختلف اقتصادی و مالی انجام می‌گیرد. در این روش تمامی عوامل مؤثر بر ارزش دارایی، مانند متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای مخصوص به شرکت مانند مدیریت یا وضعیت مالی شرکت،در نظر گرفته می‌شوند. هدف از این تحلیل تعیین ارزش ذاتی دارایی برای خریدار یا فروشنده و مقایسه آن با قیمت روز دارایی است. براساس این تحلیل است که خریدار یا فروشنده تصمیم به فروش یا خرید سهام خواهد گرفت. شایان ذکر است تحلیل‌گران بنیادی در تقابل جدی با تحلیل‌گرایان تکنیکال قرار دارند. تحلیل‌گرایان بنیادی با استفاده از داده‌های واقعی دارایی‌های مورد نظر را ارزیابی کرده و این روش ارزیابی برای تمامی دارایی‌ها از جمله اوراق بهادار کاربرد دارد.

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn